Wat zijn uw herroepingsrechten bij retourneren?

Herroepingsrecht

Onderstaand staan onze voorwaarden met betrekking tot uw herroepingsrechten. Punt 3,4,5 en 6 geldt voor consumenten en bedrijven en instellingen.

  1. Voor consumenten : De koper krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). Deze termijn gaat in vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
  2. Voor bedrijven en instellingen : Het retourneren van aan de afnemer geleverde goederen is mogelijk, mits het artikel binnen 14 werkdagen na ontvangst wordt geretourneerd. Na ontvangst van de retour gezonden goederen door AV-Telecom wordt de retourzending gecontroleerd op volledigheid, originele verpakking en eventuele beschadigingen. Voor het retourneren van producten wordt een restocking fee gerekend van 10% van de waarde. Het retourbedrag wordt als tegoedsaldo aangemerkt. Dit tegoedsaldo is slechts door de afnemer te gebruiken bij een volgende aankoop. AV-Telecom geeft derhalve geen geld retour in het geval van geretourneerde goederen.
  3. Indien producten beschadigd, incompleet of met beschadigde verpakking worden geretourneerd dan wordt er een percentage gerekend van de waarde als schadevergoeding omdat deze niet meer "als nieuw" verkocht kan worden. 
  4. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
  5. De koper kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.
  6. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  7. De kosten voor het retour zenden van het product zijn voor de koper.

 

Houdt er rekening mee dat alleen ingelogde gebruikers vragen kunnen stellen

Merken

TP-Link
Yealink
Poly ( Plantronics & Polycom )
Avaya
Jabra
Axtel headsets
Audiocodes
Gigaset Pro
Grandstream
Konftel
Novick
Visions
Epos | Sennheiser
JPL Tele.com
Snom
Mitel